Meistä

  • Plandea Oy on yhdyskuntasuunnitteluun erikoistunut yritys.
  • Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa asiakkaillemme huomattavaa lisäarvoa asiantuntevalla yhteistyöllä, joustavalla palvelulla sekä luomalla annetuista lähtökohdista selkeitä ja tavoitteellisia ratkaisuja.
  • Suunnitteluratkaisujen kautta tavoittelemme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä sekä viihtyisiä elinympäristöjä.
  • Asiantuntemuksemme perustuu yhteiseen työhistoriaan 90-luvulta lähtien.
  • Omaamme laajan kokemuksen maankäytön eri osa-alueiden yhteensovittamisesta kaikilla kaavatasoilla.
  • Olemme tottuneet johtamaan niin monitahoisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä kaavaprosesseja kuin laatimaan teknisempiä kaavamuutoksia.