Toimistomme tarjoaa kaavoitus- ja ympäristöpalvelut laajalla kokemuksella maankäytön eri osa-alueilta.

Yleis- ja asemakaavoitus, myös ranta-alueet sekä kehittämissuunnitelmat

Kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja
vaikutusten arvioinnit

Korttelitason suunnittelu ja
3D-havainnollistaminen

Ympäristönsuunnittelu ja
vaikutusten arvioinnit

Luontoselvitykset